Instagram Kullanıcı Bilgilerini PHP İle Çekmek

Posted by

Instagram MGP25 Api ile instagram kullanıcılarının: kullanıcı adı ve email adreslerini çekmeye yarayan program.

<?php
error_reporting(0);
set_time_limit(0);
require "api/autoload.php";
if ($_POST) {
	$word = $_POST["word"];
	$username = "";//Instagram hesabı
	$password = "";
	$debug = false;
	$truncatedDebug = false;
	\InstagramAPI\Instagram::$allowDangerousWebUsageAtMyOwnRisk = true;
	$ig = new \InstagramAPI\Instagram();
	try {
		$ig->login($username, $password);
		$search = json_decode($ig->discover->search($word),true);
		$list = $search["list"];
		$count = count($list);
		if ($count <= 0) {
			echo "Hiç bir veri bulunamadı !";
		}else{
			for ($i=0; $i < $count; $i++) { 
				if ($user_id = $list[$i]["user"]["pk"]) {
					$user_info = json_decode($ig->people->getInfoById($user_id)->getUser(), true);
					$user_name = $user_info["username"];
					if (empty($user_info["public_email"])) {
					}else{
					$user_email = $user_info["public_email"];
					$user = $user_name.":".$user_email;
					echo $user."<br>";
				}
				}
			}
		}
	} catch (Exception $e) {
		die("Bir hata oluştu: ".$e->getMessage());
	}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<form action="" method="post">
	<input type="text" name="word" placeholder="word">
	<br>
	<button type="submit">row</button>
</form>
</body>
</html>

Dersin videolu anlatımı:

Dosyaları İndirmek İçin:

https://drive.google.com/open?id=1opxhvtCdVVMllAhB2_ChpIvkp8n_Q9MT

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir